iGIS.Web

Aplikace pro zobrazení průběhu sítí.

Zobrazení průběhu sítí

Zde si můžete prohlédnout průběhy vodovodních a kanalizačních sítí.

Stanovisko k existenci sítí

Slouží k vydání stanoviska k existenci inženýrských sítí jako podklad pro informace o území a ke zpracování příslušné projektové dokumentace, nikoliv jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Stanovisko k PD

Slouží k vydání stanoviska k projektové dokumentaci