Stanovisko k existenci sítě:
Zadejte číslo žádosti o existenci sítě (vydané dříve):
nebo vložte soubor se situací (DGN verze 7):
nebo číslo předchozí žádosti k PD pro doplnění údajů:
Žádost o stanovisko:
Přípojky:
Inženýrské sítě:
Objekty:
Ostatní:
Typ řízení:
Umístění stavby:
k vydání územního rozhodnutí:
ke zjednodušenému územnímu řízení:
k veřejnoprávní smlouvě:
Povolení stavby:
k povolení stavby:
Demolice:
Ostatní: